Què és?

Son entrevistes, en un primer moment, d’acollida i informació, i posteriorment de seguiment i suport. L’objectiu és facilitar al cuidador l’acceptació del diagnòstic així com també facilitar, posteriorment, el camí de la malaltia.

Com funciona?

· Entrevista d’acollida –coneixement de l’entitat i valoració de les necessitats del familiar : Anna Fitó, Presidenta de l’Associació.

· Entrevista d’informació – recursos socials: Irene Usero, Treballadora Social.

· Entrevistes de suport i seguiment: Vera Noguera, Psicòloga .

On i quan?

Son grups quinzenals en torn de matí (Xalet Negre) i tarda (Creu Roja). 

A qui està obert?

A tots els familiars de malalts d’Alzheimer.

 

On em puc informar?

Per poder oferir millor atenció, preguem que concertin entrevista al telèfon 656671227 ( Anna Fitó, Presidenta AFA-VO) o trucant al 935891382 (Despatx de la Casa de Cultura els dimarts i dijous de 9:00 a 14:00h)