AFA-VO es va crear l’any 2000, com a demanda d’un grup de familiars de malalts d’Alzheimer de Sant Cugat del Vallès per a fer front a les necessitats que la cura requereix.

 Prèviament, els familiars santcugatencs havien de ser atesos a l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer de Barcelona –AFAB. A partir de l’any 1999 es va constituir com a delegació d’AFAB, denominada AFAB Vallès Occidental.
D’aquesta manera va anar funcionant, fins que l’any 2007 es va constituir com a entitat independent, amb el nom actual d’AFA Vallès Occidental (nº 34580/1 Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia. El territori que abasta és tot el Vallès Occidental.