La malaltia d’Alzheimer és la demència més freqüent en la població adulta. Es caracteritza per un deteriorament progressiu i global de les capacitats cognitives, psicològiques i del comportament. Això implica que la persona afectada va depenent d’un altre per a resoldre les seves necessitats vitals.

Malgrat que ara per ara no té cura, s’aconsegueix retardar l’evolució de la malaltia i mantenir una bona qualitat de vida, tenint cura de la persona afectada en els tres eixos següents:

 • tractament farmacològic

 • manteniment de la activitat de la persona afectada. Físic i cognitiu

 • manteniment de la seva dignitat

Altres demències derivades per altres malalties

Altres malalties també poden desencadenar una demència, parlem de les següents

 • Demència vascular – insidiós

 • Demència per la malaltia d’VIH

 • Demència deguda al traumatisme cranial

 • Demència deguda a la malaltia del Parkinson

 • Demència deguda de la malaltia de l’Huntington

 • Demència deguda de la malaltia de Pick

 • Demència deguda de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob

 • Demència deguda del consum persistent de substàncies

 • Demència deguda a etiologies múltiples

 • Cada una d’elles té el seu curs propi. Tenen impactes i incidències diferents, per la qual cosa els efectes en la persona i en el seu context també poden ser diferents.ALZHEIMER- autoreconeixement 1 (2) (1)